Dự án đầu tư công nhóm B là gì? Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

Dự án đầu tư công nhóm B

Dự án đầu tư công nhóm B là gì?

Dự án đầu tư công nhóm B hay dự án nhóm B là một trong những phân loại dự án đầu tư công dựa trên quy mô và tính chất của dự án. Nhóm B thường áp dụng cho các dự án có quy mô trung bình và độ phức tạp vừa phải. Các dự án nhóm B thường có mức đầu tư từ trung bình đến cao, thường đòi hỏi tài nguyên và quản lý công trình tương đối.

Vậy dự án đầu tư công nhóm B được phân loại như thế nào? Cùng chiaseluat.com tham khảo ngay nội dung dưới đây

Dự án nhóm B được phân loại thế nào?

Tiêu chí phân loại dự án nhóm B theo Điều 9 Luật Đầu tư công 2019 quy định như sau:

Tiêu chí phân loại dự án nhóm B
Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

– Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng:

 • Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Công nghiệp điện;
 • Khai thác dầu khí;
 • Hóa chất, phân bón, xi măng;
 • Chế tạo máy, luyện kim;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Xây dựng khu nhà ở;

– Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng:

 • Giao thông, trừ dự án giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Thủy lợi;
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;
 • Kỹ thuật điện;
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;
 • Hóa dược;
 • Sản xuất vật liệu, trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng;
 • Công trình cơ khí, trừ dự án chế tạo máy, luyện kim;
 • Bưu chính, viễn thông;

– Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;
 • Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;

– Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;
 • Kho tàng;
 • Du lịch, thể dục thể thao;
 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở;
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019.

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lý

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lý theo Điều 26 Luật Đầu tư công 2019 như sau:

– Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm:

+ Giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

+ Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

+ Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.

– Căn cứ ý kiến thẩm định quy định, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch bố trí vốn.

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý theo Điều 27 Luật Đầu tư công 2019

– Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm:

+ Giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

+ Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý;

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.

– UBND trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN