Dự án đầu tư công nhóm A là gì? Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

1. Dự án nhóm A là gì?

Dự án nhóm A là một loại dự án đầu tư công, được phân loại dựa vào mức độ quan trọng và quy mô.

Dự án đầu tư công nhóm A
Dự án đầu tư công nhóm A

Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.

(Khoản 13 Điều 4, khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư công 2019)

2. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Theo quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư công 2019, tiêu chí phân loại dự án nhóm B được mô tả như sau:

Tiêu chí phân loại dự án nhóm A
Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Trừ dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư công 2019, các dự án thuộc nhóm A được xác định dựa trên một trong các tiêu chí sau đây:

 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật;
 • Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ;
 • Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Công nghiệp điện;
 • Khai thác dầu khí;
 • Hóa chất, phân bón, xi măng;
 • Chế tạo máy, luyện kim;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Xây dựng khu nhà ở;

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;
 • Thủy lợi;
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;
 • Kỹ thuật điện;
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;
 • Hóa dược;
 • Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;
 • Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;
 • Bưu chính, viễn thông;

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;
 • Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;
 • Kho tàng;
 • Du lịch, thể dục thể thao;
 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019.

3. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Điều 11 của Luật Đầu tư công 2019 quy định việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án nhóm A như sau:

Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án nhóm A và báo cáo về Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án nhóm A sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Chỉ số giá có biến động lớn hoặc có sự điều chỉnh đáng kể trong phân cấp quản lý đầu tư công liên quan đến tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.
 • Có xuất hiện các yếu tố quan trọng khác tác động đến tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.

Xem thêm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN