Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân Chi Tiết 2024

Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân

Khi các công ty buộc phải giải thể có thể vì nhiều lý do khác nhau và đều thắc mắc làm thế nào giải thể công ty; trình tự thủ tục giải thể công ty là gì; cần những giấy tờ gì và thời gian làm thủ tục giải thể có lâu không? Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ cần các thủ tục khác nhau. Hãy cùng Chiaseluat tìm hiểu rõ hơn về thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân mới nhất nhé.

1. Căn cứ pháp lý giải thể doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp sẽ do cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm quyết định bằng toàn bộ tài sản của mình. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân
Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân

2. Thủ tục trước khi giải thể doanh nghiệp tư nhân

Trước khi giải thể doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp phải thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có) tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hoặc nộp qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Thời gian giải quyết trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau khi tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp tư nhân sẽ tiến hành tủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Giải thể doanh nghiệp là gì?

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Thông báo công khai quyết định giải thể doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân hay DNTN phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp khi có quyết định giải thể.

Doanh nghiệp tư nhân còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể là phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong thông báo này phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Doanh nghiệp cần tiến hành thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi thông tin doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ tiến hành giải quyết nợ theo quy định về thứ tự thanh toán các khoản nợ như sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Thời hạn thanh toán các khoản nợ không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể (Điểm c khoản 1 Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020).

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Sau đó, chủ doanh nghiệp, người được ủy quyền hợp pháp tiến hành nộp hồ sơ giải thể. Doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.)

Bước 4: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp tư nhân hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Giải Thể Doanh Nghiệp Là Gì | Điều Kiện Giải Thể Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp có thể thực hiện nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở hay nộp gián tiếp qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Để được tư vấn thêm về các loại hình khác hay muốn sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân trọn gói thì hãy liên hệ ngay với Chiaseluat nhé.

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN