Hợp Đồng Lao Động Hiện Nay Có Mấy Hình Thức

hợp đồng lao động hiện nay có mấy hình thức
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
 
Có thể nói, hợp đồng lao động là văn bản đã quá quen thuộc với cả người sử dụng lao động (doanh nghiệp) và người lao động, tuy nhiên trên thực tế hợp đồng lao động được thể hiện dưới các hình thức nào thì không phải ai cũng biết
hợp đồng lao động hiện nay có mấy hình thức
hợp đồng lao động hiện nay có mấy hình thức

Các hình thức của hợp đồng lao động hiện nay (03 hình thức)

Theo Điều 14 Bộ luật lao động 2019 quy định:
Hình thức của hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.
 
Như vậy có thể thấy hiện nay hợp đồng lao động được thể hiện dưới 3 hình thức:

(1) Hợp đồng lao động bằng văn bản.

(2) Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

(3) Được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng;

>>Xem thêm:8 ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CÓ LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Một số trường hợp bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản dù hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng đó là:
 
– Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động để làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
– Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi.
– Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.
 
Điều 13 Bộ luật lao động 2019 cũng có quy định: Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì cũng được coi là hợp đồng lao động.
Do đó có thể thấy, không phải hình thức cứ phải bằng văn bản mới được coi là hợp đồng lao động, trường hợp 2 bên có thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện việc làm có trả công và có sự giám sát của bên đó thì cũng được coi là hợp đồng lao động. Nếu những thỏa thuận đó được ghi lại trên giấy do 2 bên ký kết thì được coi là hợp đồng lao động dưới hình thức văn bản, còn nếu là những tin nhắn gửi qua messenger, zalo, telegram,… thì được coi là hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN