Học sinh Hà Nội được hỗ trợ học phí cao nhất 108.500 đồng/tháng từ 15/10/2021

HĐND TP. Hà Nội đã có Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố năm học 2021-2022 do dịch Covid-19, có hiệu lực từ 15/10/2021.

Theo Nghị quyết, cơ chế hỗ trợ được áp dụng với các đối tượng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông (không gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND Thành phố quy định (với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên). Cụ thể:

– Đối với cấp học nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT):

+ Học sinh học tại khu vực thành thị: Hỗ trợ 108.500 đồng/tháng học tại trường; 81.400 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại khu vực nông thôn: Hỗ trợ 47.500 đồng/tháng học tại trường; 35.600 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại các xã miền núi: Hỗ trợ 12.000 đồng/tháng học tại trường; 9.000 đồng/tháng học online.

– Đối với trẻ em mầm non 05 tuổi, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS:

+ Học sinh học tại khu vực thành thị: Hỗ trợ 77.500 đồng/tháng học tại trường; 58.100 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại khu vực nông thôn: Hỗ trợ 37.500 đồng/tháng học tại trường; 28.100 đồng/tháng học online.

+ Học sinh học tại các xã miền núi: Hỗ trợ 9.500 đồng/tháng học tại trường; 7.100 đồng/tháng học online.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đưa ra các mức hỗ trợ với đối tượng đã được hưởng chế độ giảm 70% học phí với mức cao nhất là 32.600 đồng/tháng, thấp nhất là 2.200 đồng/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 09 tháng/năm học 2021-2022. Trước đó, nguồn tin từ Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho hay để hỗ trợ học phí năm học 2021-2022, thành phố dự kiến chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng để giảm 50% học phí năm học cho khoảng 1,3 triệu trẻ mầm non và học sinh các cấp học.

Lưu ý, trường hợp đã được hưởng chế độ không phải đóng học phí, miễn học phí sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này.

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN