Không cần đăng ký tài khoản, không cần trả tiền hàng tháng. Tất cả mọi nội dung đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí.